Kontakt


Korešponden?ná adresa prevádzky:
 
ALEF s.r.o.
Lama?ská cesta 20

841 03 Bratislava
tel.:  +421 2 44882078
mob.: +421 905283679
       ALEF
Skapce 21
349 01  St?íbro (CZ)
    
  
  

Faktura?né údaje: 
ALEF s.r.o.
Špitálska 39
811 08  Bratislava

 • I?O: 00683281
 • I?DPH: SK2020297103
 •             E-mail:
   
  ALEF s.r.o.
  Ing. Stanislav Weinlich 

   
   


   
  info@alef.sk
  weinlich@alef.sk
  alef@alef.sk

       
  © 2006 DIVEL s.r.o. | prihlásenie | vstup na DIVEL - digitálne veľtrhy