Digitálna tla? na TT tla?iarniach plastových kariet. Monochromatická aj plnofarebná YMCKO tla? s bezpe?nostnými prvkami.  Perzonalizácia kariet popisom, ?iarovým kódom, zápisom dát na mag. prúžok karty at?.  

© 2006 DIVEL s.r.o. | prihlásenie | vstup na DIVEL - digitálne veľtrhy