Príslušenstvo do tla?iarní - etikety a ribbony

Farbiace pásky - TT ribbony

Ak potrebujete ribbon do Vašej tla?iarne, musíte vedie?, na aký materiál budete tla?i? a akú trvanlivos? má ma? potla?. Bežne sa tla?í na papierové etikety matné alebo pololesklé. Špeciálne etikety majú na povrchu jemnú vrstvu plastu, alebo sú celé plastové. V textilnom priemysle sa používajú tzv. textilné etikety. Tieto vlastnosti zoh?ad?ujú tieto tri druhy:

WAX ribbony
  • potla? iba papierových etikiet
  • výhody: nízka cena, vysoká rýchlos? tla?e
  • nevýhody: nízka odolnos? vo?i oteru a rozpúš?adlám
WAX/RESIN ribbony
  • potla? iba papierových etikiet
  • výhody: potla? aj pololesklého a lesklého papiera, vysoká odolnos? vo?i oteru a rozpúš?adlám
  • nevýhody: nízka rýchlos? tla?e
RESIN ribbony
  • potla? PE, PET, PVC etikiet, fólií a netkaných textílií
  • výhody: potla? na plasty, vysoká odolnos? vo?i oteru, rozpúš?adlám a teplote
  • nevýhody: nízka rýchlos? tla?e


UN220 WAX

UN220 je ribbon na voskovej báze pre bežné ú?ely, špeciálne navrhnutý pre tla? na tla?iar?ach TEC s konven?nými thermal tla?ovými hlavami. Môžu by? použité aj na iných tla?iar?ach. 

Vlastnosti ribbonu
Typ Wax
Hrúbka 7.5µm
Materiál podkladuPolyester
Hrúbka podkladu4.5µm
FarbaBlack
Hustota prenosuMenej ako 1.3 (Macbeth)
Bod tavenia farby72°C 
Vlastnosti tla?e
HustotaViac ako 1.7 (Macbeth)
Symbol GradeViac ako ANSI 3.5, A (Parallel Bar Code) 
Materiál etiketypapier, syntetický papier, lesklý papier
Rýchlos? tla?edo 8 inch/sec 
Užívate?ské podmienky5°C až 35°C, 10% až 80% relat. vlhkos?
Skladovacie podmienky0°C až 40°C, 10% až 90% relat. vlhkos? 

UN230 WAX

UN230 je ribbon na voskovej báze pre bežné ú?ely, navrhnutý pre tla? na rôznych druhoch tla?iarní. Je použite?ný na rozli?né druhy materiálov. 


Vlastnosti ribbonu 
Typ Wax
Hrúbka8.1µm
Materiál podkladuPolyester
Hrúbka podkladu4.5µm 
FarbaBlack
Hustota prenosuViac ako 1.6 (Macbeth) 
Bod tavenia farby82°C

Vlastnosti tla?e 
HustotaViac ako 1.9 (Macbeth)
Symbol Grade Viac ako ANSI 3.5, A (Parallel Bar Code)
Materiál etiketypapier, syntetický papier, lesklý papier
Rýchlos? tla?edo 10 inch/sec
Užívate?ské podmienky5°C až 35°C, 10% až 80% relat. vlhkos?
Užívate?ské podmienky0°C až 40°C, 10% až 90% relat. vlhkos? 

UN250 WAX

UN250 je ribbon na voskovej báze pre bežné ú?ely, navrhnutý pre tla? na rôznych druhoch tla?iarní. Je použite?ný na rozli?né druhy materiálov.


Vlastnosti ribbonu 
Typ Wax
Hrúbka7.7µm
Materiál podkladuPolyester 
Hrúbka podkladu4.5µm 
FarbaBlack
Hustota prenosuViac ako 1.6 (Macbeth) 
Bod tavenia farby77°C

Vlastnosti tla?e 
HustotaViac ako 1.9 (Macbeth)
Symbol Grade Viac ako ANSI 3.5, A (Parallel Bar Code)
Materiál etiketypapier, syntetický papier, lesklý papier
Rýchlos? tla?edo 12 inch/sec
Usage Conditions5°C až 35°C, 10% až 80% relat. vlhkos?
Užívate?ské podmienky0°C až 40°C, 10% až 90% relat. vlhkos? UN700 WAX

UN700 je ribbon na voskovej báze, špeciálne navrhnutý pre tla? na tla?iar?ach "Near Edge/Corner Edge" tla?ových hlavách. Ponúka vysokokvalitnú tla? pri rýchlosti do 10 inch/sec


Vlastnosti ribbonu
Typ Wax
Hrúbka7.6µm
Materiál podkladuPolyester 
Hrúbka podkladu4.5µm 
FarbaBlack
Hustota prenosuMenej ako 1.2 (Macbeth) 
Bod tavenia farby78°C

Vlastnosti tla?e
HustotaViac ako 1.3 (Macbeth)
Symbol GradeViac ako ANSI 3.5, A (Parallel Bar Code)
Materiál etiketypapier, syntetický papier, lesklý papier, PET.
Rýchlos? tla?edo 10 inch/sec 
Usage Conditions5°C až 35°C, 10% až 80% relat. vlhkos?
Užívate?ské podmienky0°C až 40°C, 10% až 90% relat. vlhkos? 

US130 WAX/RESIN

US130 je ekonomický voskovo-živi?ný ribbon, navrhnutý tak, aby ponúkol výhody wax/resin ribbonov za cenu wax ribbonov. Ponúka vyššiu odolnos? vo?i oteru a poškriabaniu ako wax ribbony, ale za lepšiu cenu ako štandardné wax/resin ribbony.


Vlastnosti ribbonu 
TypWax/Resin
Hrúbka8.1µm
Materiál podkladuPolyester
Hrúbka podkladu4.5µm
FarbaBlack
Hustota prenosuViac ako 1.5 (Macbeth)
Bod tavenia farby80°C
Vlastnosti tla?e 
HustotaViac ako 2.1 (Macbeth)
Symbol GradeViac ako ANSI 3.5, A (Parallel Bar Code) 
Materiál etiketypapier, syntetický papier, lesklý papier, PET.
Rýchlos? tla?eAž do 10 inch/sec
Užívate?ské podmienky5°C až 35°C, 10% až 80% relat. vlhkos?
Skladovacie podmienky0°C až 40°C, 10% až 90% relat. vlhkos?

US150 WAX/RESIN

US150 je voskovo-živi?ný ribbon, navrhnutý tak, aby vytla?il vysoko ostrý obraz na rôzne druhy etikiet. Má vynikajúcu odolnos? vo?i oteru a poškriabaniu.


Vlastnosti ribbonu 
TypWax/Resin
Hrúbka10.0µm
Materiál podkladuPolyester 
Hrúbka podkladu4.5µm 
FarbaBlack
Hustota prenosuViac ako 1.3 (Macbeth) 
Energia zápisu15mJ/mm? 

Vlastnosti tla?e 
HustotaViac ako 1.6 (Macbeth)
Symbol Grade Viac ako ANSI 3.5, A (Parallel Bar Code)
Materiál etiketypapier, syntetický papier, lesklý papier, PET.
Rýchlos? tla?eAž do 8 inch/sec
Užívate?ské podmienky5°C až 35°C, 10% až 80% relat. vlhkos?
Skladovacie podmienky0°C až 40°C, 10% až 90% relat. vlhkos?

UD150 RESIN

UD150 je živi?ný ribbon pre potla? textilných etikiet. Ponúka trvanlivú potla? odolnú vo?i praniu a suchému ?isteniu. Takisto je odolný vo?i žehleniu. 


Vlastnosti ribbonu 
TypResin
Hrúbka7.0µm
Materiál podkladuPolyester
Hrúbka podkladu4.5µm
FarbaBlack
Hustota prenosuViac ako 1.3 (Macbeth)
Energia zápisu23mJ/mm2
Vlastnosti tla?e 
HustotaViac ako 0.8 (Macbeth) 
Materiál etiketyPolyester, Acetate, Nylon.
Rýchlos? tla?eRýchlos? tla?eAž do 3 inch/sec
Užívate?ské podmienky5°C až 35°C, 10%  až 80% relat. vlhkos?
Skladovacie podmienky0°C až 40°C, 10% až 90% relat. vlhkos?

UH100 RESIN

UH100 ponúka trvanlivú potla? odolnú vo?i nepriamej teplote parového žehlenia až do teploty 200 st. C. Potla? si zachováva vysokú kvalitu a nedochádza ani k jej pretla?eniu na iné materiály po?as žehlenia. 


Vlastnosti ribbonu 
TypResin
Hrúbka7.5µm
Materiál podkladuPolyester 
Hrúbka podkladu4.5µm 
FarbaBlack
Hustota prenosuViac ako 1.0 (Macbeth) 
Teplota topenia farby70°C

Vlastnosti tla?e 
HustotaViac ako 1.4 (Macbeth)
Symbol Grade Viac ako ANSI 3.5, A (Parallel Bar Code)
Materiál etiketypapier, syntetický papier, lesklý papier.
Rýchlos? tla?eAž do 5 inch/sec
Užívate?ské podmienky5°C až 35°C, 10% až 80% relat. vlhkos?
Skladovacie podmienky0°C až 40°C, 10% až 90%  relat. vlhkos? 

US300 RESIN

US300 je živi?ný ribbon vhodný pre potla? plastických etikiet. Je optimalizovaný pre odolnos? vo?i rozmazaniu a poškriabaniu.


Vlastnosti ribbonu
TypResin
Hrúbka8.8µm
Materiál podkladuPolyester 
Base Film Thickness4.5µm 
FarbaBlack
Hustota prenosuViac ako 1.5 (Macbeth)
Energia zápisu17mJ/mm2
Scratch ResistanceV odieracom teste, vydržal viac ako 4000 cyklov pri 200g/cm2

Vlastnosti tla?e
HustotaViac ako 2.0 (Macbeth)
Symbol GradeViac ako ANSI 3.5, A (Parallel Bar Code)
Materiál etiketyPolyester Film, Plastic Film, Synthetic Paper, PET, Plastic Card
Rýchlos? tla?eAž do 6 inch/sec 
Užívate?ské podmienky5°C až 35°C, 10% až 80% relat. vlhkos?
Skladovacie podmienky0°C až 40°C, 10% až 90% relat. vlhkos?

US350 RESIN

US350 je živi?ný ribbon pre použitie v tla?iar?ach kariet. Má výbornú odolnos? vo?i rozmazaniu, poškriabaniu a rozpúš?adlám.


Vlastnosti ribbonu
TypResin
HrúbkaHrúbka8.8µm
Materiál podkladuPolyester 
Hrúbka podkladu4.5µm 
FarbaBlack
Hustota prenosuViac ako 1.6 (Macbeth)
Energia zápisu20mJ/mm2

Vlastnosti tla?e
HustotaViac ako 2.0 (Macbeth)
Symbol GradeViac ako ANSI 3.5, A (Parallel Bar Code)
Materiál etiketyPVC, PET, Plastic Card.
Rýchlos? tla?eAž do 4 inch/sec 
Užívate?ské podmienky5°C až 35°C, 10% až 80% relat. vlhkos?
Skladovacie podmienky0°C až 40°C, 10% až 90% relat. vlhkos?

US450 RESIN

US450 je živi?ný ribon zvláš? vhodný pre tla? na plastické obalové fólie pri vysokých rýchlostiach pre aplikácie on-line balenia. Dáva trvanlivú potla? s dobrou odolnos?ou vo?i rozmazaniu a poškriabaniu.


Vlastnosti ribbonu
TypResin
Hrúbka7.3µm
Materiál podkladuPolyester 
Hrúbka podkladu4.5µm 
FarbaBlack
Hustota prenosuViac ako 0.7 (Macbeth)
Energia zápisu6mJ/mm2

Vlastnosti tla?e
HustotaViac ako 1.5 (Macbeth)
Symbol GradeViac ako ANSI 3.5, A (Parallel Bar Code)
Materiál etiketyPolyethylene Film, Polypropylene Film, PET Film
Rýchlos? tla?eAž do 8 inch/sec 
Užívate?ské podmienky5°C až 35°C, 10% až 80% relat. vlhkos?
Skladovacie podmienky0°C až 40°C, 10% až 90% relat. vlhkos? 

© 2006 DIVEL s.r.o. | prihlásenie | vstup na DIVEL - digitálne veľtrhy