Sníma?e ID kariet


Sníma?e magnetických a ?ipových kariet


Sníma?e magnetických kariet MSR 100 a MSR 200

 • obojsmerné ?ítanie
 • ?ítajú Hi-Co a Lo-Co karty
 • jedno-, dvoj- alebo troj-stopové ?ítanie
 • RS232 rozhranie (MSR100), klávesnicová emulácia (MSR200)
             

?íta? / zapisova? magnetických kariet MSR106 a MSR206

 • manuálne ?ítanie aj zápis
 • RS 232 rozhranie
 • ?ítanie Lo-Co aj Hi-Co kariet
 • zápis Lo-Co kariet (MSR106)
 • zápis Lo-Co aj Hi-Co kariet (MSR206)
 • +9VDC/750mA min., externý adaptér
  

?íta? hybridných kariet HCR 300

 • ?íta magnetický prúžok a Smart ?ip
 • ?ítanie Lo-Co aj Hi-Co kariet
 • RS232 alebo TTL
 • +9VDC/250mA max., externý adaptér
  


Sníma?e bezkontaktných kariet


PCR 210 / PCR 212

 • ?íta  RFID karty a tagy
 • verifikuje ?íslo kódu
 • RS232 interface
 • PCR 210 je vybavený LCD 2x20 dispejom, ktorý zobrazuje RFID kód a môže by? používaný aj ako samostatná off-line jednotka
 • volite?ný Dec / Hex kód
 • po?ute?né pípnutie ukazuje stav na?ítania

Špecifikácia:

 • 9V, 300 mA
 • 3-10 cm ?ítacia vzdialenos?
 • 125 kHz frekvencia
 • RS232, rýchlos? volite?ná, None parity, 8 Data bits, 1 Stop bit
             

PCR 940

 • ?íta  RFID karty, tagy
 • RS232, alebo RS422, alebo RS485, alebo Wiegand interface
 • po?ute?né pípnutie indikuje stav na?ítania
 • LED indikátor ukazuje stav
 • montovate?ný na stenu

Špecifikácia:

 • 134.2 kHz alebo 125 kHz
 • 5V DC
 • ?ítacia vzdialenos? :  134.2 kHz - do 20 cm; alebo  125 kHz - do 10 cm
  

PCR 900

 • využíva Texas Instruments TIRIS technológiu
 • tri druhy rozhraní:
  • RS232 interface (PCR910)
  • PC/AT keyboard wedge (PCR930)
  • TTL, emulujúci mag. karty ABA Track2 (PCR915)
 • 2-fareb. LED indikátor stavu
 • po?ute?né pípnutie pri na?ítaní
 

Špecifikácia:

 • DC 9-12V, 300 mA pre PCR 910
 • DC 5V pre PCR 930 / PCR 915
 • ?ítacia vzdialenos? 30 cm max.
 • ?ítacia rýchlos? 0.15 sek
 • Frekvencia : 134.2 kHz
 

TMR 900

 • ?íta Dallas Semiconductor's touch memory buttons
 • 2-fareb. LED indikátor stavu
 • po?ute?né pípnutie pri na?ítaní
 • dve rozhrania:
  • emulácia klávesnice PC AT (TMR900K)
  • RS232, 9600, N, 8, 1 (TMR900R)

Špecifikácia:

 • DC 9-12V, 300 mA pre TMR 900 R
 • DC 5V pre TMR900K
  

ProxID readers & Tags

 • nízka cena
 • ve?ký ?ítací dosah
 • široké napä?ové rozpätie
 • zalievaný kvôli lepšej ochrane pred vplyvom prostredia
 • Externý programovate?ný interface

Modely:

GP8 - OEM modul
GP20 - ?íta do 20 cm
GP30 - ?íta do 30 cm
GP60/90 - ?íta do 60/90 cm

Špecifikácia:

 • 5-12 V DC, regulovaný, lineárny
 • Interface: Wiegand, magstripe ABA TK2, clock/data alebo serial ASCII (RS232)
 • Frekvencia: 125 kHz, ASK
 • Formát: 64 bit, Manchester coding
  

Proximity RFID karty:

CFR03

 • Read Only Memory 64 bitov
 • 125  kHz
 • 86 x 55 x 2 mm

CFR01

 • Read Only Memory 64 bitov
 • 125  kHz
 • 86 x 55 x 0.8 mm

CFR02 (TIRIS)

 • Read Only Memory 64 bitov
 • 134.2  kHz
 • 86 x 55 x 2 mm
                       

RFID Disc tagy

TAG 52 - disc s priemerom 52 mm, 8mm hrúbka
TAG 40 - disc s priemerom 40 mm, 5mm hrúbka
TAG 35 - disc s priemerom 35 mm, 4.5mm hrúbka
TAG 30 - disc s priemerom 30 mm, 4mm hrúbka
TAG 25 - disc s priemerom 25 mm, 4mm hrúbka
TAG 22 - disc s priemerom 22 mm, 3mm hrúbka© 2006 DIVEL s.r.o. | prihlásenie | vstup na DIVEL - digitálne veľtrhy