termálne kúpalisko

V Ková?ovej získate viac ako o?akávate. Lie?ivá termálna voda, krásne podhorské prostredie dáva tie najlepšie predpoklady pre oddych a regeneráciu. Zoskupenie jednotlivých bazénov umož?uje rodinné návštevy, kde si každý ?len rodiny nájde tú správnu vodnú plochu alebo vodnú atrakciu.


Bazény

K dispozícií je ve?ký plavecký bazén umož?ujúci športové vyžitie po?as horúcich letných dní. Ve?kej ob?ube sa teší rekrea?ný bazén, ktorý je ur?ený pre vodné hry a zábavu. Sú?as?ou rekrea?ného bazéna je aj bezplatný 100 metrový tobogán. Pre najmenších je ur?ený detský bazén, kde rodi?ia ani na chví?u nestratia svoje ratolesti z doh?adu.


Relaxácia v termálnom bazéne

Unikátne zloženie lie?ivej vody v Ková?ovej umož?uje vodu nazýva? aj Živá voda. Ková?ová bola obdarovaná prírodou tak, že dostala prístup k úplne prirodzenému podzemnému vodnému zdroju, kde voda v priebehu tisícro?í postupne absorbovala upokojujúce, lie?ivé prírodné minerály. Voda lie?i problémy pohybového ústrojenstva a nervové choroby. Pobyt v lie?ivej vode s teplotou 38°C vykonáva niekedy skuto?ne zázraky


Šport

Priamo v areáli termálneho kúpaliska sú dostupné upravené športové plochy pre minigolf, plážový volejbal, mini futbal a iné športové vyžitie.© 2006 DIVEL s.r.o. | prihlásenie | vstup na DIVEL - digitálne veľtrhy