Poskytujeme na produkty pozáru?ný servis. Jedná sa predovšetkým o servis scannerov  DATALOGIC a  tla?iarní ZEBRA. Servis  iného HW  zabezpe?ujeme v rozsahu technických možností servisného pracoviska. 

© 2006 DIVEL s.r.o. | prihlásenie | vstup na DIVEL - digitálne veľtrhy