Potla? etikiet  uživate?sky orientovaná.  Množstvo, rozmer, obsah a termín dodávky pod?a požiadavky odberate?a.  Tla?  Termo Transfér a Direct Termal.  Pre tla? používané TTR WAX, WAX/RESIN, RESIN. MInimálne dodacie lehoty.  

Legenda:

 L – rozmer kolmo k pásu

B – rozmer pozd?žne s pásom

R – rádius

 A1 – medzera medzi etiketou kolmo k pásu

A2 - medzera medzi etiketou pozd?žne k pásu

subor_1.xls
24.10.2008

© 2006 DIVEL s.r.o. | prihlásenie | vstup na DIVEL - digitálne veľtrhy