Sníma?e ?iarových kódov


SLR-70, Štrbinový scanner
 • Vysoká citlivos?: 5 mil (0.127mm)
 • Pod?a požiadaviek zákazníka je volite?né:
 • Infra?ervené alebo ?ervené svetlo
 • TTL, KBW, RS232
 • Volite?né vodotesné puzdro, OEM modul alebo kovový kryt
                 

Datalogic Touch 65/90

 • obchodný a kancelársky zber dát
 • výnimo?ný ?ítací výkon a spo?ahlivos? za nízku cenu
 • s tla?ítkom i bez
 • snímacia frekvencia 100 scanov/s
 • snímacia vzdialenos? 0-5 cm
 • inova?ná technológia - vysoká spo?ahlivos?
 • sp??a podmienky kvality pod?a normy ISO 9000
 • Univerzálne rozhranie v jednom: RS232, KBW, USB, Wand
  

Datalogic DLC7070-M  CCD Guntm

 • ?íta do vzdialenosti do 40 cm
 • ergonomické riešenie - jednoduché ovládanie
 • dvojitý bzu?iak a ve?ký svetelný LED indikátor
 • spo?ahlivos? a robustnos? - funk?ný aj po opakovaných pádoch na zem
 • podporuje všetky bežné rozhrania: RS232, emulácia klávesnice, emulácia pera
  

Datalogic HERONtm

 • ?íta do vzdialenosti do 40 cm
 • ergonomické riešenie - jednoduché ovládanie
 • vhodný do predajní, lekární, kancelárií a skladov
 • stojan "handsfree" v cene sníma?a
 • dvojitý bzu?iak a ve?ký svetelný LED indikátor
 • spo?ahlivos? a robustnos? - funk?ný aj po opakovaných pádoch na zem
 • Univerzálne rozhranie v jednom: RS232 + KBW + USB + Wand
  

Datalogic Gryphon M100/M200/D100/D200

 • Pre priemyselné i kancelárske riešenia
 • CCD, 270 scanov/sek.
 • D100 - šnúrový, štandardné kódy
 • D200 - šnúrový, ?íta dvojrozmerné kódy PDF 417
 • M100/M200 sú bezdrôtové verzie
 • Univerzálne rozhranie v jednom: RS232 + KBW + Wand, alebo RS232+USB
 • NOVINKA: Gryhpon D100 black
  

Datalogic FIRESCAN

 • Pre priemyselné i kancelárske riešenia
 • Laser, 35 scanov/sek.
 • imúnny vo?i rôznym druhom osvetlenia pri ?ítaní
 • Univerzálne rozhranie v jednom: RS232 + USB + KBW + Wand
  

Datalogic DRAGON

 • priemyselný laserový sníma? vhodný do ve?koskladov a do výrobných procesov
 • 4 modely: pre všeobecné ú?ely / pre ?ítanie z dia?ky / pre vysokú hustotu kódu / s vysokou vidite?nos?ou lú?a
 • robustná konštrukcia: optika zavesená na absorbéroch nárazov, nárazuvzdorný obal
 • bezchybný ?ítací výkon
 • dvojitý bzu?iak a svetelné LED indikátory
 • pracovná teplota od -10o C do +50o C
 • podporuje všetky bežné rozhrania: RS232, emulácia klávesnice, emulácia pera...
 • verzia Dragon M má bezdrôtový prenos zo sníma?a k PC (433MHz)
  

Datalogic Lynx D432 / D432E

 • priemyselný CMOS sníma? 1D a 2D kódov vhodný do ve?koskladov a do výrobných procesov
 • 2 modely: D432 pre všeobecné ú?ely  a D432E pre vysokú hustotu kódu
 • robustná konštrukcia: optika zavesená na absorbéroch nárazov, nárazuvzdorný obal
 • laserový zameriava?
 • bezchybný ?ítací výkon
 • dvojitý bzu?iak a svetelné LED indikátory
 • pracovná teplota od -10o C do +50o C
 • podporuje bežné rozhrania: USB, RS232, emulácia klávesnice
 • Scanuje obrázky a podpisy: 640 x 480 VGA (8 bit gray scale)
 • grafické formáty: .bmp, .jpg, .tif; grey levels: 256, 16, 2
 • 1D kódy: Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN 128, Code 32, Code 93, UPC/EAN/JAN, Codabar
 • 2D kódy: PDF417, DataMatrix , QR
 • Postal kódy: POSTNET, PLANET, Japan Post, Australian Post, KIX Code, Royal Mail Code (RM4SCC)
  

© 2006 DIVEL s.r.o. | prihlásenie | vstup na DIVEL - digitálne veľtrhy