Plastové okná

IDEAL pre jasný poh?ad cez okno...

Plastové okná môžu by? kvalitné, ako je plastový profil z ktorého sú vyrobené. Ten sa skladá z viacerých komôr, pri?om platí - ?ím viac komôr, tým lepšia izolácia plastového okna.  Jedno z toho je IDEAL 2000® - úspešný profilový systém z PVC.  Je  ideálny pre všetkých, ktorí doteraz ...

IDEAL pre energeticky uvedomelé bývanie...

Hlavnými dôvodmi na výmenu starých okien za nové plastové, sú výborná tepelná a zvuková izolácia. Plastové okná izolujú ove?a lepšie, oproti starým, ktoré sa vyrábali bez vä?šieho dôrazu na tieto vlastnosti. Majitelia bytov a domov, po výmene plastových okien, dokážu...

  IDEAL pre jasný poh?ad na svet...

Okná a dvere sú vizitkou Vášho domu. Plastové okná aluplast® zvládnu Vaše vysoké nároky a splnia Vaše individuálne želania. Aluplast® ur?il vo výstavbe okien nové merítka, a jedno z nich je aluplast IDEAL5000®. Optimálne plastové okno s tepelnou izoláciou, to je...

IDEAL pre okná Vášho zajtrajška...

Najmodernejšie plastové okná ponúkajú vysokú kvalitu, elegantný vzh?ad, výborný pomer ceny a ponúkanej hodnoty. Plastové okná majú výborné izola?né vlastnosti - tepelné aj zvukové. Mali by tak zvýši? komfort Vášho bývania. Tiež by mohli zvýši? cenu Vašej nehnute?nosti a záujem...

Moderní design s predsadeným krídlom dáva oknu moderný, dynamický vzh?ad. Dvakrát skosené hrany rámu i krídla dávajú vyniknú? robustnosti celej konštrukcie pri zachovaní ladných tvarov okna. V sú?asnej dobe sa po?et komôr u plastových okenných profilov ustálil na piatich až šiestich,  avšak nebude dlho trva? ...

 


© 2006 DIVEL s.r.o. | prihlásenie | vstup na DIVEL - digitálne veľtrhy